Jag i vecka 17 +1
Jag i vecka 18 +5
Jag i vecka 20 +5
Jag i vecka 23 +6
Jag i vecka 26 +5
Jag i vecka 33 +4
Jag i vecka 37 +2
Jag gjorde en gipsavgjutnig på magen i v 36+4.